A-Z BBQ & Gourmet

ALGEMENE VOORWAARDEN A-Z.NL

Totstandkoming van de overeenkomst
A-Z Barbecue & Gourmet Party Service BV (A-Z) is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als A-Z jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Prijzen en kosten
De prijzen op a-z.nl / barbecue.nl / gourmetten.nl zijn inclusief 6% btw. De prijzen die op de websites en in de folder worden genoemd zijn inclusief bezorgkosten tenzij er gebruik wordt gemaakt van een aangepaste bezorgtijd. De bezorgkosten bedragen dan € 8,00 of € 13,00.Voor de hoogte van deze bezorgkosten maakt het niet uit voor hoeveel personen je bestelt. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Levering
A-Z betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het bezorgen van de bestelde menu’s. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden vanwege een vertraging, dan krijg je daar zo spoedig mogelijk bericht van.
A-Z bezorgt geen bestellingen voor minder dan 5 personen.

Bezorgadres en leveringsservice
Je kunt je bestelling thuis laten bezorgen of op een andere locatie. Wij leveren niet op postbusadressen. Bestellingen worden alleen geleverd in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden), België en de Duitse grensstreek. Indien er niemand aanwezig is bij het bezorgen, is A-Z gemachtigd de bestelling mee retour te nemen.

Herroepingsrecht
Voor je aankopen geldt een annuleringstermijn van 2 dagen voor levering. Dit betekent dat je de mogelijkheid hebt zonder verplichtingen van jouw kant de bestelling kosteloos te laten annuleren. Indien de bestelling al betaald is, krijg je je geld in dat geval binnen 14 dagen terug.
Wil je een wijziging in je bestelling doorvoeren, dan kan dit ook tot 2 dagen van tevoren doorgegeven worden. Wordt de prijs hierdoor verhoogd dan  kun je het resterende bedrag contant betalen bij de bezorgchauffeur of overmaken via Ideal. Wordt de prijs hierdoor verlaagd, dan zal het bedrag contant teruggegeven worden door de bezorgchauffeur, tenzij anders is afgesproken.
Als je een verkeerde bestelling ontvangt, dien je contact op te nemen met A-Z. In overleg met A-Z wordt  dan gekeken naar de beste oplossing.

Transportgarantie
Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt door A-Z. Als je tijdens het aannemen of vóór het openen van je bestelling schade constateert, neem dan contact op met A-Z. Als je de bestelling al hebt aangenomen / geopend op het moment dat je de schade constateert, neem ook dan contact op met A-Z.

Reclamatie en consumentenbescherming
Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van A-Z, aarzel dan niet contact met A-Z op te nemen. Mocht je een klacht hebben over de geleverde bestelling of de dienstverlening, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Een bij A-Z ingediende klacht wordt binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst door A-Z beantwoord en verwerkt. De klachtafhandeling binnen A-Z heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Betalingsvoorwaarden
Bij A-Z kun je op 3 manieren betalen: contant bij levering, van tevoren via Ideal of met een gekregen cadeaubon. Hier wordt niet van afgeweken, tenzij onderling andere afspraken zijn gemaakt.

Kosten te late betaling
Indien er bij levering nog niet betaald is, wordt er een factuur toegezonden die binnen 7 werkdagen betaald dient te worden. Mocht je het verschuldigde bedrag niet hebben betaald op de vervaldatum, dan zal je van A-Z een eerste aanmaning ontvangen. Als deze termijn verstrijkt zonder dat A-Z het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning. Mocht je na twee aanmaningen te hebben ontvangen nog steeds nalatig blijven de door jou verschuldigde bedragen te betalen, dan kan A-Z haar vordering op jou overdragen aan een derde. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan komen daarnaast alle kosten, die in verband daarmee door A-Z moeten worden gemaakt, voor jouw rekening.

Bedrijfsinformatie
A-Z is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 12023114
BTW-nummer: NL8119.88.764.B.01